Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
symbool afbeelding corona
Nieuws

Laatste update 25 november 2022

Omgaan met COVID-19

COVID-19 heeft wereldwijd een enorme impact gehad. Op de gehandicaptenzorg in Nederland en ook bij Ipse de Bruggen. In de eerste jaren is vooral vanuit een crisis gestuurd om een balans te vinden tussen veiligheid en kwaliteit van leven van cliënten. COVID-19 is iets anders dan het Norovirus en de griep, maar de wens is wel om er - net als bij deze infectieziektes – in de toekomst meer gestructureerd mee om te gaan. Met als uitgangspunt de kwaliteit van leven en het maken van eigen keuzes van cliënten. Daarbij is het belangrijk dat cliënten met een kwetsbare gezondheid en hun verwanten erop kunnen vertrouwen dat de keuzes met betrekking tot hun gezondheid worden gerespecteerd. Voor medewerkers is het van belang dat zij vanuit hun deskundigheid met plezier en veilig kunnen werken.

Stip op de horizon

We moeten constateren dat het virus niet helemaal verdwenen is. Binnen Ipse de Bruggen zijn we nog niet helemaal vrij van het virus, maar baart het op dit moment geen zorgen. Toch willen we laten weten dat alle stappenplannen en scenario’s klaarliggen voor als het nodig mocht zijn. Deze zijn aangepast op basis van ‘De stip op de horizon’ van VGN. Het Corona Project Team (CPT) van Ipse de Bruggen wordt actief wanneer de situatie dit vraagt.

Balans tussen veiligheid en kwaliteit

We streven ernaar om alles zoveel mogelijk open te houden. Bezoek blijft ook in principe altijd mogelijk zodat we kwaliteit van leven kunnen blijven bieden. Bij (dreigend) infectiegevaar gaan we met elkaar het gesprek aan waarbij het gaat om een balans te vinden tussen veiligheid en kwaliteit van leven. In deze situatie bieden we een maatwerkoplossing.

Oproep gebruik basisregels

Voor nu is vooral belangrijk; hoe meer we nu al met elkaar de besmettingen onder controle houden, des te minder de kans op een hoger besmettingsaantal bij cliënten én medewerkers. Een hoog besmettingsaantal kan mogelijk nieuwe beperkingen in het najaar betekenen.

Daarom vragen we om de onderstaande basisregels nog steeds op te volgen zodat we verspreiding zoveel mogelijk voorkomen:

  • handen wassen
  • geen handen schudden
  • hoesten en niezen in de elleboog
  • thuisblijven bij klachten en een zelftest doen
  • zorgen voor regelmatig frisse lucht in binnenruimtes

Ook adviseren we waar mogelijk om 1,5 meter afstand te houden. En bij zorgmomenten langer dan 15 minuten binnen 1.5 meter een mondneusmasker te dragen.

Waar is de informatie te vinden

We hopen natuurlijk dat we gespaard blijven van allerlei maatregelen. We doen er alles aan om de besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen en zorgen indien nodig dat iedereen goed en op tijd geïnformeerd wordt.