Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
symbool afbeelding corona
Nieuws

Laatste update 21 maart 2023

Coronavirus - landelijke adviezen vervallen 

Het beleid rondom het coronavirus is in Nederland in een nieuwe fase beland. Het virus gaat weliswaar nog rond onder de bevolking, er is inmiddels veel afweer opgebouwd door vaccinatie of een doorgemaakte infectie. Hierdoor worden weinig mensen meer ernstig ziek. COVID-19 is inmiddels vergelijkbaar met andere luchtweginfecties. Daarom heeft het kabinet besloten om de laatste corona-adviezen te laten vervallen. Met dit besluit volgt het kabinet het advies van het landelijke OMT. Hieronder lees je wat dit besluit betekent.  

Wat is het beleid voor cliënten 

Bij Ipse de Bruggen hanteren we het beleid dat wanneer een cliënt die ziek is en/of klachten heeft, thuisblijft. Om verspreiding van ziekte te voorkomen het liefst in zijn/haar eigen kamer. 

Er wordt alleen getest als een COVID-19 besmetting consequenties heeft voor de behandeling die een cliënt krijgt. Of bij een uitbraak van twee of meer cliënten op een woning én de positief geteste cliënten niet in kamerisolatie kunnen. Er wordt getest met een antigeensneltest.

Uiteraard doen we er bij Ipse de Bruggen alles aan om de besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen en zorgen indien nodig dat iedereen goed en op tijd geïnformeerd wordt.

Handhaving basisregels

Het blijft belangrijk om onderstaande basisregels nog steeds op te volgen zodat we verspreiding zoveel mogelijk voorkomen:

  • handen wassen
  • hoesten en niezen in de elleboog
  • thuisblijven bij klachten en een zelftest doen
  • zorgen voor regelmatig frisse lucht in binnenruimtes

Oudere berichtgeving: