Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Medewerkers van Ipse de Bruggen die in de ondernemingsraad zitten

Ondernemingsraad

In de ondernemingsraad (OR) zitten medewerkers van Ipse de Bruggen. Zij geven advies en beslissen mee over hoe het gaat bij Ipse de Bruggen. De ondernemingsraad overlegt met het bestuur en vertegenwoordigd alle medewerkers. 

Het is belangrijk dat medewerkers hun mening kunnen geven. De OR bespreekt onderwerpen zoals personeelsbeleid, veiligheid, gezondheid, welzijn, milieu en de begroting. Elk lid heeft weer zijn of haar eigen specialisme. Die kennis gebruikt de OR voor goede adviezen en communicatie. De OR geeft advies over nieuw beleid en heeft ook het recht om wel of niet in te stemmen met besluiten. 

Contact met de OR

Heb je een vraag voor de OR? Stuur een email naar cor.secretariaat@ipsedebruggen.nl

Het dagelijks bestuur van de OR:

Jaarverslag 2023 ondernemingsraad

Ook de OR maakt jaarlijks een jaarverslag. Lees hier het jaarverslag 2023