ANBI

Ipse de Bruggen is een door de Belastingdienst aangemerkte 'Algemeen Nut Beogende Instelling' (ANBI).

Deze pagina biedt u informatie over de stichting met betrekking tot de belastingdienst, het bestuur, financiën etc.

Naam, RSIN en contactgegevens
Stichting Ipse de Bruggen (Servicekantoor)

Bezoekadres
Louis Braillelaan 42
2719 EK Zoetermeer

Postadres
Postbus 7027
2701 AA Zoetermeer

Telefoonnummer
088 - 967 50 00

RSIN/fiscaal nummer
8196.25.711

Doelstelling en beleidsplan

Waar staan wij nu eigenlijk voor als Ipse de Bruggen? Dit staat omschreven in ons Manifest en in onze statuten.

Bestuurssamenstelling en de namen van bestuurders

Overzicht van de samenstelling van de raad van bestuur en de directie van Ipse de Bruggen.

Beloningsbeleid 

CAO gehandicaptenzorg.

Activiteiten en financiële administratie

Het officiële Jaarverslag 2019  is opgemaakt volgens de richtlijnen voor het Jaardocument Zorginstellingen van het ministerie van VWS.

Top