Cliëntenvertrouwenspersoon

De cliëntenvertrouwenspersoon staat open voor iedere vraag of klacht van een cliënt. De cliënt kan bij hem zijn verhaal kwijt en als het nodig is, helpt hij de cliënt om zijn verhaal helder te verwoorden. Daarna adviseert de cliëntenvertrouwenspersoon de cliënt welke stappen hij kan ondernemen en ondersteunt hem daarbij.

De cliëntenvertrouwenspersoon kan ook doorverwijzen naar de klachtenadviseur voor bijvoorbeeld bemiddeling.  Zie ook: klachten. De cliëntenvertrouwenspersoon is er voor de cliënt. Hij steunt hem onvoorwaardelijk en zonder te oordelen. Het gaat er om wat de cliënt vindt of wenst. De cliëntenvertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht. Alle gesprekken zijn dan ook vertrouwelijk.

De klachtenregeling omschrijft de manier waarop wij omgaan met klachten; de opvang, de bemiddeling en de behandeling van de klacht. Hier vind je de klachtenregeling voor de cliënten die vallen onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Hier vind je de klachtenregeling voor de cliënten die vallen onder de Jeugdwet.

Contactgegevens cliëntenvertrouwenspersoon Volwassenzorg
Yuen Yee Li
Telefoon: 06-10116480
Email: clientvertrouwenspersoon@ipsedebruggen.nl

Cliëntenvertrouwenspersoon Kind&Jeugd

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die vallen onder de Jeugdwet en Wet Langdurige Zorg, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunt u terecht bij het AKJ: het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg.
Tel. 088 – 555 10 00
Email: info@akj.nl

Op www.akj.nl vindt u  meer informatie. Het AKJ is beschikbaar voor de kinderdienstencentra (KDC's) en Orthopedagogische behandelcentra (OBC's) en ambulante cliënten.

Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang

Bij vragen en klachten over onvrijwillige zorg, kun je terecht bij de onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon. 
De Stichting Zorgstem gaat dit vertrouwenswerk voor cliënten en vertegenwoordigers van Ipse de Bruggen uitvoeren. 

Zij zijn zowel telefonisch als per mail bereikbaar. Dit zijn de contactgegevens;
Telefoonnummer: 088 678 10 00
Mailadres: info@zorgstemvertrouwenspersonen.nl
Meer informatie over Stichting Zorgstem kunt u vinden op: https://www.zorgstemvertrouwenspersonen.nl/
Of in deze flyer.

Voor de locaties in plaatsen Brielle, Oostvoorne, Hellevoetsluis, Rozenburg en Poortugaal is de LSR de organisatie die het vertrouwenswerk uitvoert.
De cliëntenvertrouwenspersoon die aan deze locaties is gekoppeld is Faruk Yürdem. 
Hij is te bereiken op telefoonnummer: 06 - 112 632 62
Mailadres: f.yurdem@hetlsr.nl 
Meer informatie over LSR kunt u vinden op: www.hetlsr.nl
Of in deze flyer.

Top