Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken

De Reprogroep is gespecialiseerd in persoonlijk printwerk. Alles ontworpen door de klant, of samen met onze medewerkers, vóór de klant. Daarnaast doen we ook industrieel werk en helpen we met verpakken van verschillende artikelen, welke door de klant aangeleverd worden. We proberen hierbij nauw samen te werken met de klant, maar ook met andere groepen binnen De Ruimte en Ipse de Bruggen.

Wat we doen:

  • Mailingen verzorgen
  • Informatiefolders printen
  • Visitekaartjes maken
  • Rapen, vouwen, binden, nieten, snijden, lamineren, pakketten maken en verzendklaar maken, postzegels plakken, etc., etc.
  • Industrieel werk
  • Opdrachten wegbrengen
  • Enzovoort

 Voor print- en productiewerk: repro.deruimte@ipsedebruggen.nl

Medewerker van de Ruimte achter de computer
Medewerker van de Ruimte achter de computer