Klinisch Centrum Nootdorp

Klinisch Centrum Nootdorp biedt zorg aan mensen met psychiatrische problematiek en een verstandelijke beperking. Deze zorg biedt Ipse de Bruggen in samenwerking met GGZ collega Parnassia. Ons behandelcentrum biedt klinische opname met gespecialiseerd diagnostisch onderzoek, advies, crisisinterventie en behandeling. Dit bieden wij aan, aan mensen vanaf 18 jaar met een verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek.

Verwijzen

De huisarts, psychiater, gedragskundige of AVG arts vanuit de verstandelijke gehandicaptenzorg, GGZ of MEE kunnen doorverwijzen naar Klinisch Centrum Nootdorp. De behandeling kan gefinancierd worden vanuit een Wlz- indicatie (LVG of VG) of via de zorgverzekeringswet (DBC). Voor een opname via DBC is een verwijsbrief nodig van de (huis)arts met een AGB code.

Inclusiecriteria

•    De client is 18 jaar of ouder
•    De client voldoet (bewezen) aan de criteria van een lichte verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid én er is sprake van (een ernstig vermoeden van) psychische stoornis
•    Er is sprake van behandelperspectief van de psychische stoornis
•    Ambulante behandeling of begeleiding is niet toereikend en behandeling in een klinische setting is noodzakelijk 
•    De client en het systeem zijn gemotiveerd voor behandeling en opname

Exclusiecriteria

•    Zwangerschap
•    Complexe somatiek
•    Verslavingsproblematiek staat op de voorgrond
•    De behoefte aan een passende woon- of verblijfplaats staat op de voorgrond
•    Er is sprake van gedragsproblemen die voortkomen uit de verstandelijke beperking
•    Ambulante behandeling c.q. behandeling in het systeem is mogelijk

Aanmelden

Na aanmelding van de cliënt wordt er zo snel mogelijk contact opgenomen om het eventuele voortraject te starten en de behandelvragen in kaart te brengen. De opname is zo kort mogelijk met een maximum van 12 maanden waarin het eventuele voor- en natraject is inbegrepen.

Voor zowel reguliere aanmeldingen voor diagnostiek en behandeling als voor crisisaanmeldingen kun je contact opnemen met onze adviseur zorgbemiddeling via 088 967 85 60, of stuur een e-mail naar zorgbemiddeling.kcn@ipsedebruggen.nl 

Download nu de KCN-folder voor verwijzers

Top