Meten is wetenNaam

Samen met andere instellingen en universiteiten werken we steeds aan kennisontwikkeling. Op basis van wetenschappelijk onderzoek. Een paar voorbeelden van onderzoeken en verbetertrajecten waar we aan meewerken:

Gezond ouder worden

Onderzoek naar Gezond ouder worden met een verstandelijke beperking (GOUD). Dit doen we samen met Erasmus MC en zorgorganisaties Abrona en Amarant. Kijk voor meer informatie op http://www.goudonbeperktgezond.nl/.

SCORE

SCORE staat voor Systematische Cliënt Ondersteuning Resultaat Evaluatie. Welke ondersteuning werkt het beste voor cliënten met complex gedrag (VG ZZP 6 en VG ZZP 7 met eventueel meerzorg)? Het onderzoek is een samenwerkingsverband met vier zorgorganisaties, namelijk Ipse de Bruggen, De Hartekamp Groep, Ons Tweede Thuis en Cordaan. Het onderzoek wordt begeleid door de afdeling orthopedagogiek van de Universiteit Leiden. Daarnaast zijn ROC Mondriaan en ROC Nova College betrokken. Klik hier voor meer informatie.

Dopamine

Onderzoek naar de rol van dopamine bij het ontstaan van psychiatrische ziektebeelden die kenmerkend zijn voor het 22q11.2 Deletiesyndroom. Dit doen we samen met het AMC.

Veilige medicijnen

Onderzoek naar veilige invoering van veilige medicijnen binnen het programma Zorg voor beter. Dit doen we samen met Vilans ZonMw.

Motorische vaardigheden

Ontwikkeling van een nieuw meetinstrument genaamd 'MOVAKIC voor de evaluatie van motorische vaardigheden bij kinderen met ernstige meervoudige complexe beperkingen. Dit doen we samen met Erasmus MC. Klik hier voor meer informatie over 'MOVAKIC'

Schildklierhormoon

Onderzoek naar de invloed van het schildklierhormoon bij mensen met een verstandelijke beperking. Dit doen we samen met Erasmus MC.

Gedragsproblemen

Drie onderzoeken voor mensen met een lichte verstandelijke beperking en gedragsproblemen.

Effectieve behandelingen

Onderzoek naar de effectiviteit van behandelingen. Hier verzamelen we data tijdens de wachttijd, tijdens de behandeling en na afloop. Dit doen we samen met De Borg.

Leef- en Werkklimaat

Binnen het behandelcentrum Kind en Jeugd van Ipse de Bruggen gaan wij werken vanuit de visie van een open leef- en werkklimaat. Dit betekent dat wij ook met elkaar toetsen hoe het leef- en werkklimaat wordt ervaren. Klik hier voor meer informatie over het onderzoek 'Leef- en werkklimaat'


Kijk voor een uitgebreider overzicht van onderzoeken in deze bundel: 'Ipse de Bruggen onderzoekt' (juni 2019)

Top