Systematische Cliënt Ondersteuning Resultaat Evaluatie

Welke ondersteuning werkt het beste voor cliënten met de indicatie VG ZZP6 en ZZP7?
Het SCORE-onderzoek moet de antwoorden bieden. SCORE staat voor Systematische Cliënt Ondersteuning Resultaat Evaluatie. Het onderzoek volgt cliënten voor vier jaar en is uniek in zijn soort.

Meerwaarde SCORE onderzoek

Nog nooit eerder is systematisch en wetenschappelijk onderzocht welke ondersteuning nu echt het beste werkt en welke ondersteuning zorgt voor een zo goed mogelijke ontwikkeling en levenskwaliteit van cliënten binnen de intensieve verblijfszorg. Met SCORE richt men zich op de vraag van de cliënt: ‘Wat helpt mij?’.

Samenwerkingsverband

Het onderzoek is een samenwerkingsverband tussen de afdeling Orthopedagogiek van de Universiteit Leiden (Prof. dr Hanna Swaab en dr. Yvette Dijkxhoorn) en vier zorgorganisaties, namelijk Ipse de Bruggen, De Hartekamp Groep, Ons Tweede Thuis en Cordaan. Daarnaast zijn nog twee scholen aan het onderzoek verbonden; het ROC Mondriaan en ROC Nova College.

Het onderzoeksteam

Binnen Ipse de Bruggen is een onderzoeksteam waarin Dianne Keijzer, Arjen Louisse, Mariëlle Schuitemaker, Sjanet van Tol, Desirée van Winden, Guus Wulms en Marianne Zuidmeer deelnemen.

Resultaat

De onderzoeksresultaten bieden handvatten om cliënten met een intensieve zorgvraag betere kwaliteit van zorg te bieden. De eerste resultaten worden in het najaar 2017 bekend gemaakt. Op deze pagina kun je het onderzoek en de ontwikkelingen volgen. Ook is er een aparte site voor cliënten gemaakt voor SCORE onderzoek: www.wathelptmij.nl.

Planning

Vanaf 2017 zijn de metingen gestart. Jaarlijks zullen de tussentijdse resultaten worden gepresenteerd. Het onderzoek loopt door tot september 2020. Master studenten van de Universiteit Leiden voeren grote delen van het onderzoek uit. Zij schrijven hier hun scriptie over en zullen hierop afstuderen. De scripties kunnen worden bekeken op: www.wathelptmij.nl.

Vragen over het onderzoek kunt u stellen door een e-mail te sturen naar Desirée van Winden en Guus Wulms: scoreonderzoek@ipsedebruggen.nl.

Top