Systematische Cliënt Ondersteuning Resultaat Evaluatie (SCORE)

SCORE staat voor Systematische Cliënt Ondersteuning Resultaat Evaluatie. Welke ondersteuning werkt het beste voor cliënten met complex gedrag (VG ZZP 6 en VG ZZP 7 met eventueel meerzorg)? Het SCORE-onderzoek zoekt factoren in de ondersteuning aan cliënten die van invloed zijn op de ontwikkeling, het gedrag en de kwaliteit van bestaan. Wat helpt voor welke cliënt staat hierbij centraal. In dit onderzoek volgen we de ontwikkeling van 250 cliënten gedurende vier jaar. Wij maken gebruik van de kennis die bij betrokkenen rond de cliënt aanwezig is en maken voor de dataverzameling gebruik van vragenlijsten en interviews.

Voor welk probleem van de cliënt brengt het onderzoek mogelijk een oplossing?

Er is weinig wetenschappelijke kennis aanwezig over de factoren in de ondersteuning die een positieve invloed hebben op complex gedrag, ontwikkeling en kwaliteit van bestaan. In de praktijk leidt dit regelmatig tot handelingsverlegenheid en worden lange trajecten met cliënten doorlopen om uiteindelijk de passende begeleidingswijze te vinden. De professionals bouwen daarmee veel
kennis en inzichten op die ze ook met collega’s delen, maar wat wel en niet werkt bij specifieke problemen wordt niet systematisch geëvalueerd. Dit is onbenutte kennis die de zorg in de toekomst
verder kan brengen. Door deze kennis systematisch in kaart te brengen weten we beter wat het effect is van interventies in de ondersteuning en kunnen we in de toekomst beter sturen op wat nodig is

Wat wordt onderzocht?

SCORE staat voor Systematische Cliënt Ondersteuning Resultaat Evaluatie. Welke ondersteuning werkt het beste voor cliënten met complex gedrag (VG ZZP 6 en VG ZZP 7 met eventueel meerzorg)?
Het SCORE-onderzoek zoekt factoren in de ondersteuning aan cliënten die van invloed zijn op de ontwikkeling, het gedrag en de kwaliteit van bestaan. Wat helpt voor welke cliënt staat hierbij centraal. In dit onderzoek volgen we de ontwikkeling van 250 cliënten gedurende vier jaar. Wij maken gebruik van de kennis die bij betrokkenen rond de cliënt aanwezig is en maken voor de dataverzameling gebruik van vragenlijsten en interviews.

Wie zijn erbij betrokken?

Het onderzoek is een samenwerkingsverband met vier zorgorganisaties, namelijk Ipse de Bruggen, De Hartekamp Groep, Ons Tweede Thuis en Cordaan. Het onderzoek wordt begeleid door de afdeling orthopedagogiek van de Universiteit Leiden. Daarnaast zijn ROC Mondriaan en ROC Nova College betrokken. Inmiddels zijn er 27 orthopedagogen afgestudeerd binnen het SCORE onderzoek. Zij hebben hun master thesis geschreven binnen het onderzoek.

Wanneer en hoe worden resultaten toegepast in de praktijk?

In september 2019 start het laatste meetmoment. Het onderzoek duurt tot eind 2020. Het is de bedoeling om de opgedane kennis zo snel mogelijk te integreren in het onderwijsaanbod. Zodoende kunnen cliënten er optimaal van profiteren. Er zijn afspraken met ROC Mondriaan, ROC Nova College en de Universiteit Leiden om de resultaten te implementeren in hun onderwijsprogramma. Ook zullen resultaten verwerkt worden in de interne leerlijnen binnen de deelnemende organisaties.

Meer weten?

Kijk op www.wathelptmij.nl
Of neem via e-mail contact op met:

Yvette Dijkxhoorn: dijkx@fsw.leidenuniv.nl
Desirée van Winden: desiree.van.winden@ipsedebruggen.nl
Guus Wulms: guus.wulms@ipsedebruggen.nl
 

Top