Kinderdienstencentrum Bolsterberg
  • Plaats: Zoetermeer
  • Zorgtype: Diagnostiek/behandeling
  • Doelgroep: Kinderen

Zorg in Zoetermeer - Behandelcentrum De Bolsterberg

Maken jullie je zorgen over de ontwikkeling van je kind? Bij De Bolsterberg onderzoeken en behandelen we kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar met een ontwikkelingsvraag en/of vermoeden van ontwikkelingsachterstand.

Je kind helpen ontwikkelen

Een team deskundigen kijkt samen met jullie naar wat je kind nodig heeft om optimaal te ontwikkelen. Hier wordt een behandelplan voor opgesteld in samenwerking met het multidisciplinaire team, waaronder de begeleiders van de groep. In onze groepen dagen we je kind in een veilige omgeving uit om te spelen en te leren. Onze groepen zijn samengesteld op basis van leeftijd en hulpvraag. Het zijn kleine groepen met acht kinderen en twee begeleiders. Er wordt gewerkt met een vast dagprogramma gericht op de individuele doelen van de kinderen.
Aan de hand van het behandelplan en de ontwikkelingen die je kind laat zien gaat het team samen met jullie kijken wat de meest passende plek voor jullie kind is in de toekomst. Doorstroom binnen De Bolsterberg of speciaal onderwijs. Het kind helpen ontwikkelen beperkt zich niet alleen tot De Bolsterberg. Wij kijken met ons team ook of er begeleiding thuis nodig is.

Opening

Van maandag tot en met vrijdag van 8.45 tot 15.15 uur.

Voorzieningen

  • deskundig team met ervaren begeleiders, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, spelagoog en behandelcoördinator.
  • in een gezamenlijk pand met een kinderdagverblijf en drie basisscholen
  • binnenspeelhal
  • snoezelruimte
  • binnen zandbak
  • gymzaal
Terug naar het overzicht

Extra foto's van Kinderdienstencentrum Bolsterberg

Top