Willem Felsoord
 • Plaats: Delft
 • Zorgtype: Werk en dagbesteding
 • Doelgroep: Volwassenen

Dagbesteding in Delft - Willem Felsoord

Het Willem Felsoord is een dagactiviteitencentrum waar beleving centraal staat. Beleven doen we door middel van: Warme sfeer, zintuigen, beweging, muziek, humor, ongedwongen ontmoeten, kunst, creativiteit, leren van elkaar, natuur en avontuur

Wie zijn wij?

Het Willem Felsoord ligt in het Delftse Hout, een dynamische groene omgeving aan de rand van de binnenstad van Delft. Dagelijks begeleiden wij  zo’n tachtig volwassenen van 18 tot 50 jaar oud. Het zijn mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking. Het niveau is divers, een aantal mensen zijn redelijk zelfstandig en anderen hebben intensieve zorg en begeleiding nodig. Cliënten wonen thuis of in een woonvoorziening van Ipse de Bruggen of collega zorgaanbieders.

Alles draait om “beleving”, het maken van producten en activiteiten doen. Daarbij gaat het niet om het resultaat maar om zinvol bezig zijn. Een belangrijk onderdeel is “elkaar ontmoeten’. Zo laten we bijvoorbeeld mensen met verschillende niveaus en vaardigheden samen activiteiten doen. De één helpt daarbij de ander en beiden leren ze van elkaar. Zo accepteren ze elkaars beperkingen en gaan ze met respect met elkaar om.

Goed leven

Ieder mens is bijzonder en heeft het recht op een goed leven. Dat betekent zelf keuzes kunnen maken en bepalen wat belangrijk voor je is. We gaan uit van de eigen kracht en mogelijkheden van onze cliënten en hun netwerk. Dat betekent dat we cliënten ondersteunen om de regie over hun eigen leven te voeren. Jezelf ontwikkelen, capaciteiten benutten en je wensen en dromen kunnen realiseren. Dat is onze visie, daar staan we voor bij Ipse de Bruggen.

Samen met de cliënt, ouders/verzorgers en een team van deskundigen maken we afspraken over de begeleiding. Vaak gaat het om in stand houden van vaardigheden en ontwikkelen daar waar dat kan.
Om dit allemaal mogelijk te maken hebben we een professioneel geschoold team, ondersteund door stagiaires en vrijwilligers.

Basisgroepen

Op basis van de zorg en begeleiding die cliënten vragen, zijn er verschillende groepen ingericht. Iedere cliënt heeft een plek in een vaste basisgroep. Vanuit deze groep kan het weekprogramma zo gevarieerd zijn als bij de cliënt past, bijvoorbeeld door activiteiten in andere groepen te kiezen. Of zelfs op andere locaties.

Intensieve zorg

Veiligheid, geborgenheid en structuur zijn belangrijk voor de cliënten die deel uitmaken van deze groepen. Hierdoor wordt er bijgedragen aan de persoonlijke ontwikkeling, denk hierbij aan motoriek, communicatie, zelfstandigheid en keuzes maken. 

De activiteiten zijn gericht op beleven: lichamelijk ervaren via de zintuigen. Voorbeelden van activiteiten in deze groepen zijn: snoezelen, wandelen, muziek, knutselen, spel en beweging. Verzorging is een belangrijk onderdeel van het programma.

De namen van de groepen;

 •  Luchtballon
 •  Zeppelin
 •  Shuttle
 •  Boemerang

Intensieve begeleiding

De cliënten van deze groepen zijn redelijk zelfstandig en zelfredzaam. Zij kiezen zelf de activiteiten die ze willen doen. Een aantal cliënten maakt producten of levert een dienst. Zo maken we tekeningen, schilderijen, spiegels en ansichtkaarten en doen we routinematig werk voor bijvoorbeeld tuinderijen. Het plezier van de cliënten is belangrijker dan de verkoopbaarheid van de producten.

De namen van de groepen;

 •  Dalia (arbeidsmatig werk en knutselen)
 •  Deli  (keukengroep: huishoudelijk werk)
 •  Tuingroep (onderhouden van de belevingstuin)
 •  Regenboog (knutselen, wandelen, spelletjes enz.)
 •  Vliegers (knutselen, spelletjes, enz.)
 •  Atteljee  (schilderen, tekenen, spiegels maken, computeren enz.)

Openingstijden en bereikbaarheid

Willem Felsoord is van maandag tot en met vrijdag open van 08:30 tot 16.00 uur. Op feestdagen en een aantal jaarlijks vastgestelde dagen zijn we gesloten.

U vindt ons aan de rand van het Delftse Hout, naast het natuur- en milieucentrum de Papaver. Voor het gebouw zijn parkeerplaatsen. Vlakbij is een bushalte.

Omgeving

 • Volop contacten met buurtbewoners en organisaties in het Delftse Hout
 • Uitwisseling met dagbesteding locaties in Delft en Nootdorp
   
Terug naar het overzicht

Extra foto's van Willem Felsoord

Top