Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken

Onze cliënten worden met al hun werkzaamheden ondersteund door de bakkers en zorgbegeleiders. Naast hun werkzaamheden voor de bakkerij of creatieve groep worden ze ook begeleid in hun persoonlijke doelen, cursussen en trainingen.

Wil je meer informatie over wat dagbesteding bij Het Blauwe Hek inhoudt?

Kijk dan op: Dagbesteding Het Blauwe Hek | Naaldwijk | Ipse de Bruggen

Medewerkers van de zorgbakkerij aan het werk
Medewerkers van de zorgbakkerij aan het werk