Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken

Nieuw cliëntportaal: Caren

Als je bij ons zorg krijgt, is het mogelijk dat je altijd toegang hebt tot een deel van jouw persoonlijke dossiergegevens in een beveiligde online omgeving. Dit noemen we een cliëntportaal.

Bij Ipse de Bruggen gaan we over op een nieuw cliëntportaal: Caren. Dit betekent dat het cliëntportaal MijnDossier stap voor stap wordt afgebouwd en tegelijkertijd stapsgewijs het nieuwe cliëntportaal Caren in gebruik wordt genomen.

Het is afhankelijk van de woonplaats waar jij zorg, begeleiding of behandeling krijgt, welk cliëntportaal van toepassing is. Hieronder staat weergegeven voor welke woonplaatsen/ locaties het cliëntportaal Caren wordt gebruikt.