Wat is Movakic

Movakic is een instrument dat is ontwikkeld om motorische vaardigheden van kinderen met ernstig meervoudige complexe beperkingen in kaart te brengen en om veranderingen daarin te kunnen evalueren. Het instrument is ontwikkeld door Sonja Mensch, kinderfysiotherapeut bij stichting Ipse de Bruggen en onderzoeker aan het Erasmus MC

Movakic is ontwikkeld in nauwe samenwerking met een klankbordgroep die veel expertise heeft met de doelgroep. Deze klankbordgroep bestaat uit Pauline van den Boogaard (kinderfysiotherapeut), Angelique Gestman, Margrethe van der Kleij-Blom, Ria Schmitz, Wineke Vlieg (fysiotherapeuten) en Miriam Caminada (ergotherapeut) van Stichting Ipse de Bruggen. Stichting Ipse de Bruggen heeft de ontwikkeling van Movakic gefaciliteerd en er is subsidie verkregen voor de valideringsstudie vanuit het Fonds Nuts Ohra.

Het promotie onderzoek naar de klinimetrische eigenschappen is vanuit de leerstoel Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten van het Erasmus MC begeleidt door hoogleraar Heleen Evenhuis (promotor). Dr. Michael Echteld, methodoloog en werkzaam bij stichting Prisma en dr. Eugène Rameckers, verbonden aan de Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen te Leuven en werkzaam bij Stichting Revalidatie Limburg, waren betrokken bij het onderzoek als copromotor.

Meer informatie over Movakic:

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met Sonja Mensch via movakic@ipsedebruggen.nl
 

Klik hier om in te loggen

 

 

Top