Wat is Movakic

Movakic is een afkorting en staat voor MOtorische VAardigheden van KInderen met ernstige meervoudige Complexe beperkingen.

Movakic is een instrument dat is ontwikkeld om motorische vaardigheden van kinderen met ernstig meervoudige complexe beperkingen (EMCB) in kaart te brengen en om veranderingen daarin te kunnen evalueren. Tevens is Movakic geschikt voor volwassenen met een EMCB.

Altijd meer mogelijk; hoe klein dat stapje ook is

Kinderen en volwassenen met ernstig meervoudige complexe beperkingen zijn rolstoel gebonden en vrijwel volledig afhankelijk van anderen bij alle aspecten van het dagelijks leven. Vanwege de ernst van hun beperkingen zullen zij motorisch geactiveerd moeten worden om zich motorische vaardigheden eigen te maken. 

Kinderen en volwassenen met een EMCB lijken vaak geen veranderingen in motorische vaardigheden te laten zien maar met de juiste bril op zijn ook deze kleine stapjes goed te monitoren. 
En juist deze kleine stapjes, die we inzichtelijk maken met Movakic, kunnen zoveel verschil uitmaken in het leven. 

Volg 2-daagse training

Het instrument is ontwikkeld en gevalideerd door Sonja Mensch, kinderfysiotherapeut bij Ipse de Bruggen. Zij is hierop gepromoveerd bij het Erasmus MC met het proefschrift "Small Steps – Big Changes; Movakic, motor abilities in children with severe multiple disabilities”. Voor deze valideringsstudie is subsidie verkregen vanuit het Fonds Nuts Ohra.

De expertise wordt nu beschikbaar gesteld via trainingen. Fysio – en ergotherapeuten kunnen door een 2-daagse training te volgen Movakic gebruiken voor kinderen en volwassenen met EMCB. 

-> Bekijk trainingsdata en -informatie 
 

Meer informatie over Movakic:

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met Sonja Mensch via movakic@ipsedebruggen.nl
 

Klik hier om in te loggen

 

 

Top