Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Begeleidster zit samen met een cliënt in de tuin
Samenwerken

Deskundigheid bundelen

Soms hebben onze cliënten naast een verstandelijke beperking ook andere beperkingen. Dan werken we nauw samen met andere organisaties, met expertise op specifieke terreinen. Zo dragen we nog beter bij aan de kwaliteit van leven van mensen met een beperking.

Wij helpen je graag verder!

Heb je een vraag? Of wil je advies? Vul vrijblijvend het contactformulier in.

of bel 0800 99 88 777

Hieronder vind je een aantal voorbeelden van samenwerkingsverbanden met andere zorginstellingen: 

 • Schakenbosch 
  Schakenbosch is een integraal behandelcentrum JeugdzorgPlus voor jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstige gedragsproblemen. Deze jongeren hebben ook een lichte verstandelijke beperking of psychiatrische klachten. Hier werken we samen met Jeugdformaat en de Parnassia Groep. Horizon verzorgt het onderwijs. 
  Lees hier meer over Schakenbosch  

 • Klinisch Centrum Nootdorp 
  Klinisch Centrum Nootdorp is een samenwerking tussen Parnassia en Ipse de Bruggen. Het behandelcentrum biedt klinische opname met gespecialiseerd diagnostisch onderzoek, advies, crisisinterventie en behandeling. Dit bieden wij aan mensen vanaf 18 jaar met een verstandelijke beperking en psychiatrische klachten. problematiek.
  Lees hier meer over KCN

 • Expertisecentrum De Borg 
  Expertisecentrum De Borg is een samenwerkingsverband van Trajectum, Wier (Fivoor), Behandelcentrum Middenweg (Ipse de Bruggen) en STEVIG (Dichterbij). Samen bieden we zorg aan cliënten die sterke gedragsstoornissen hebben en die licht verstandelijk beperkt (SGLVG) zijn. Ook bieden we forensische (SGLVG+) en ambulante zorg. Het gaat om een relatief kleine groep cliënten met een grote maatschappelijke impact. Als het niet goed gaat, zorgen ze voor grote problemen voor zichzelf en hun omgeving.
  Lees hier meer

Dankzij dit soort samenwerkingen krijgen onze cliënten de beste zorg én helpen we de sector vooruit. Zo werken we ook met kennisinstituten voor onderzoek en innovatie. Lees hier meer informatie over onze samenwerkingen.