Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Voor professionals

Zorg en ondersteuning voor jouw cliënt

Voor verwijzers

Je wilt de juiste zorg voor je cliënten. Een plek waar de zorg en ondersteuning wordt gegeven die je zelf ook zou willen krijgen. Samen met de cliënt zoeken we naar mogelijkheden, kansen en kijken we vooruit.  
Lees meer

Voor financiers

Ipse de Bruggen is een organisatie die al meer dan 100 jaar ervaring heeft in de zorg voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking. We vinden het belangrijk dat onze cliënten een goed leven hebben. Daarom bieden wij de best mogelijke zorg en ondersteuning. 
Lees meer

Beter Thuis

Opgroeien is niet makkelijk. In de ontwikkeling van kinderen en jongeren kunnen allerlei problemen ontstaan. Als de dynamiek in een gezin als gevolg van verschillende problemen zo groot is, dat het gezin de cirkel niet zelf kan doorbreken, dan kan Beter Thuis helpen. Wij zijn een integraal specialistisch ambulant team in de regio Den Haag, Rijswijk, Wassenaar, Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer. 
Lees meer

Forensische behandeling/Middenweg

Klinisch Centrum Nootdorp

Voor zorg aan volwassenen met een verstandelijke beperking én psychiatrische problematiek, hebben we Klinisch Centrum Nootdorp. Wij bieden klinische opname met diagnostisch onderzoek, advies, crisisinterventie en behandeling. Klinisch Centrum Nootdorp is een samenwerking tussen Ipse de Bruggen en Parnassia.  
Lees meer

Wachtlijsten en open plaatsen

Zoek je naar passende zorg of ondersteuning voor je cliënt en ben je benieuwd hoe snel de cliënt terecht kan? Dan kijkt Ipse de Bruggen samen met jou welke mogelijkheden er zijn.
Vaak kunnen we op korte termijn iets betekenen. Of de cliënt direct bij ons terecht kan, is afhankelijk van de indicatie, de wensen van de cliënt, en of er een wachtlijst is. 
Lees meer

 

Crisisopvang

Onderzoek

Hoe verbeteren we continu onze zorg aan mensen met een verstandelijke beperking continu verbeteren? Dat doen we door kennis te ontwikkelen, te verzamelen en te delen. We doen dit; binnen Ipse de Bruggen, maar ook daarbuiten. Daarom werken we met veel organisaties samen, bijvoorbeeld in het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.  
Lees meer

Samenwerken met Ipse de Bruggen

Soms hebben onze cliënten naast een verstandelijke beperking ook andere beperkingen. Dan werken we nauw samen met andere organisaties, met expertise op specifieke terreinen. Zo dragen we nog beter bij aan de kwaliteit van leven van mensen met een beperking
Lees meer