Samenwerkingen Ipse de Bruggen

Soms hebben onze cliënten ook andere problemen. Dan werken we nauw samen met andere organisaties. Zo voorkomen we dat cliënten tussen wal en schip terechtkomen. Een greep uit de voorbeelden van samenwerkingsverbanden met andere zorginstellingen:

SchakenboschNaam

Dit is een integraal behandelcentrum JeugdzorgPlus voor jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstige gedragsproblemen, in combinatie met een lichte verstandelijke beperking of psychiatrische klachten. Hier werken we samen met Jeugdformaat en Parnassia Groep. Horizon verzorgt het onderwijs. Bekijk meer informatie op de website www.schakenbosch.nl

Klinisch Centrum Nootdorp

Klinisch Centrum Nootdorp is een samenwerking tussen Parnassia en Ipse de Bruggen. Ons behandelcentrum biedt klinische opname met gespecialiseerd diagnostisch onderzoek, advies, crisisinterventie en behandeling. Dit bieden wij aan mensen vanaf 18 jaar met een verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek. Lees hier meer

Expertisecentrum De Borg

Bij De Borg werkt behandelcentrum Middenweg, onderdeel van Ipse de Bruggen met drie andere instellingen samen aan een effectieve behandeling van volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking en ernstige gedragsstoornissen (SGLVG: sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapt). Zo bestaat het Behandelcentrum Middenweg uit twee klinieken (Zwammerdam en Poortugaal) en een ambulant/FACT-team.

Bekijk hier het landelijk rapport kwaliteitsnetwerk De Borg. Het Kwaliteitsnetwerk De Borg is een gezamenlijk initiatief van alle De Borg-instellingen en het Expertisecentrum De Borg. Dit rapport is gebaseerd op gesprekken en ervaringen en geeft een globaal overzicht van de ervaren stand van zaken binnen de SGLVG-zorg (Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Gehandicapt).

JINC

JINC strijdt voor een maatschappij waarin je achtergrond niet je toekomst bepaalt. Daarom helpt JINC jongeren van 8 tot en met 16 jaar die opgroeien in een omgeving met veel werkloosheid en weinig rolmodellen op weg naar een goede start op de arbeidsmarkt. Via het JINC-programma maken ze kennis met allerlei beroepen, ontdekken ze welk werk bij hun talenten past en leren ze solliciteren. Zo krijgen dankzij JINC jaarlijks meer dan 55.000 basisschool- en vmbo-leerlingen de kans om te groeien. 

Ipse de Bruggen draagt sinds 2019 financieel bij om de JINC-projecten mogelijk te maken en stelt medewerkers beschikbaar als vrijwilligen, in de rol van trainer of coach. Wij krijgen er iets waardevols voor terug: de kans om een verschil te maken in het leven van kinderen én de kans om te investeren in ons bedrijf. Zo versterken wij onze binding met de maatschappij en bieden deelnemende werknemers een inspirerende ervaring. Dennis Greven, recruiter bij Ipse de Bruggen, was op een praktijkschool in Den Haag. 'Wat een enthousiasme en gedrevenheid bij deze scholieren! Als recruiter spreek ik veel sollicitanten, maar door de verfrissende blik van deze jonge talenten ga je ook weer anders naar je eigen werk kijken. Ik heb ze veel kunnen leren over solliciteren, maar zij hebben mij ook echt geïnspireerd.'

Kindkracht

Op het eiland Voorne-Putten/Rozenburg werken alle basisscholen, de speciale basisscholen, het speciaal onderwijs met Ipse de Bruggen aan passend onderwijs. Dit alles onder de paraplu van het samenwerkingsverband Kindkracht.
“Moet iedere kleuter op een reguliere basisschool starten?” is een vraag die binnen dit samenwerkingsverband besproken is. De conclusie is dat ieder kind op de meest passende plaats moet kunnen starten. Deze uitspraak roept direct de vraag op wat dan de meest passende plaats is. Hoe ziet zo’n plaats eruit? Welke professionals werken daar? 
Waar bevindt zich die plaats? In de gemeente Nissewaard bestaat sinds het najaar van 2017 een kleuterplein. In het gebouw van SBO de Tandem is hiervoor een aparte unit ingericht. 
De volgende groepen zijn daar gevestigd:                                                                                    

•    De kleutergroep van SBO de Tandem
•    De BeO groep (behandeling en onderwijs) van SO Gelinckschool  (Altra Horizon)
•    De onderwijs-zorgklas van SO De Watertoren en Behandelcentrum Zonnehof Spijkenisse (Ipse de Bruggen)      
                                                                                                                                                                                           
Onder één dak is nu de ervaring en deskundigheid van het SBO, cluster 4, cluster 3 en het Behandelcentrum aanwezig. Waar in het verleden door drie organisaties volledig los van elkaar gewerkt werd, is nu een intensieve samenwerking waar naar jonge kinderen gekeken wordt zonder direct een label te plakken. Leerkrachten, assistenten, pedagogisch medewerkers, orthopedagogen, logopedisten, fysiotherapeuten en ergotherapeuten zetten zich zo samen in voor passende begeleiding en onderwijs

Crisisregeling

Ipse de Bruggen participeert in de crisisregeling. Meer informatie hierover vind je in Crisisregeling Wlz 2019

Kennis en Expertise delen

Ipse de Bruggen werkt ook samen met een aantal andere organisatie om zo kennis en expertise te delen.

Hieronder een overzicht van een aantal van onze samenwerkingspartners:

VGN- logo.png

vobc-logo-desktop.png

samenwerking Ipse de Bruggen - Parnassia.png

Samenwerking Ipse de Bruggen - Vilans.png

Samenwerking Ipe de Bruggen -Erasmus-MC.png

 

 

Veelgestelde vragen Bekijk alle vragen

Met wie hebben jullie raamovereenkomsten?

In 2016 hebben wij raamovereenkomsten met Ad Fund, ASVZ, Egelbloem, Gemiva, Hoeve Biesland, Inzowijs, Middin, Philadelphia, 's Heeren Loo, Sprank en Van Oldebarnevelthoeve "de Hichte". Dit kan per jaar verschillen.

Lees meer
Welke vormen van onderaannemerschap zijn er?

Er zijn verschillende vormen van onderaannemerschap. Wanneer een andere organisatie een gedeelte van de zorg voor Ipse de Bruggen doet, is Ipse de Bruggen hoofdaannemer en de andere organisatie onderaannemer.

Lees meer
Wie is er verantwoordelijk voor het vervoer bij een onderaanneming?

Doorgaans is het de zorgaanbieder die over de vervoersindicatie beschikt. Maar het is afhankelijk van de afstand tussen het woon- en dagbestedingsadres.

Lees meer
Wie maakt het contract met een onderaanneming?

Degene die gaat factureren maakt het contract.

Lees meer
Kan ik zelf een contract afsluiten met een andere zorgorganisatie?

Wanneer je een contract wilt afsluiten met een andere zorgorganisatie, dan moet dit in overleg met de Zorgverkoop. Voor onderaanneming zijn er raamovereenkomsten met standaard afspraken.

Lees meer
Top