Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Paardrijden met de koets bij manege Craeyenburch in Nootdorp
Manege Craeyenburch

Bestuur en Vrienden

Locatiegegevens

Brasserskade 4
2631 NC Nootdorp

Openingstijden

De manege is beperkt geopend voor cliënten van de dagbesteding en voor ruiters op afspraak. Dit is in verband met het opbouwen van de activiteiten.

Geschiedenis
Als bekroning van het lustrumjaar van Stichting Craeyenburch 1994 werd besloten voor de bewoners een aangepaste manege te bouwen. Tijdens de nieuwjaarsreceptie in dat jaar startte de fondsenwerfactie onder het motto “De Manege Spant de Kroon!” Het streefbedrag was 600.000 gulden.

Op 29 mei 1996 was het zover, de bouw van de manege kon beginnen. Na een welkomstwoord van de toenmalige directeur, de heer Ronald Oudshoorn, toog een enthousiast gezelschap naar de bouwgrond. Het grote moment was daar: wijlen burgemeester Schartman en een zestal bewoners kregen een bouwvakhelmen op waarna de eerste paal door hen werd geslagen!

De Nootdorpse Ondernemersvereniging nam indertijd het initiatief tot oprichting van de Vennootschap onder Firma “Initiatief Bouw Manege Craeyenburch”. Deze Vennootschap heeft de manege zonder winstoogmerk gebouwd.

Uiteindelijk werd op 17 april 1997 de aangepaste manege officieel geopend door mevrouw Leemhuis, toenmalig  Commissaris van de Koningin. Een uniek project was gerealiseerd!

Bestuur Stichting Aangepaste Manege Craeyenburch
De heer W. van der Kooij (voorzitter), directeur Van der Kooij Vastgoed BV
De heer mr. ing. W.J.G. van de Camp, europarlementariër
De heer J.Bartelomij, initiatiefnemer manege en voormalig medewerker Ipse de Bruggen

Bestuur Stichting Vrienden Manege Craeyenburch
De heer W.A.Waayer (voorzitter), directeur aannemingsbedrijf Waaijer
De heer J.Bartelomij (secretaris/penningmeester), initiatiefnemer manege en voormalig medewerker Ipse de Bruggen

De stichting Vrienden Manege Craeyenburch is opgericht in 1997 met als doel aanvullende wensen die buiten de begroting van de manege vallen, mee te helpen realiseren. De vriendenstichting heeft sindsdien een buitenbak weten te realiseren, een opslagplaats voor stro en hooi en de aanschaf van nieuwe inventaris, zoals een landbouwtrekker en een 2e huifbed.