Altijd meer mogelijk 

Ipse de Bruggen is nature nieuwsgierig. We willen weten wat mensen beweegt. Waar hun kracht ligt.  
Samen met jou zoeken we naar mogelijkheden, kansen en kijken vooruit. We dagen zowel jou als onszelf uit om te blijven groeien. Dit geldt ook voor onze medewerkers en de mensen die we willen aantrekken om bij ons te komen werken. We vertellen niet alleen dat jij het meeste uit je zelf kan halen. Wij denken echt dat er ‘Altijd meer mogelijk is’. Hoe klein dat extra stapje ook is. 

Goed leven

Ieder mens heeft het recht op een goed leven. Dat betekent dat je zelf keuzes kan maken en bepalen wat belangrijk voor jou is. Andere mensen om je heen hebben, en mee kunnen doen in de samenleving. Jezelf ontwikkelen, je kwaliteiten benutten en je helpen bij je wensen en dromen.  
Daar staan we voor bij Ipse de Bruggen. 

Eigen kracht en regie

Wij ondersteunen mensen met een verstandelijke beperking. Alles wat we doen is gericht op het bevorderen van de kwaliteit van jouw leven. We gaan uit van de eigen kracht en mogelijkheden van jou en je netwerk. Dat betekent dat we niet voor jou bepalen, overnemen of betuttelen maar je ondersteunen om de regie over je eigen leven zoveel als mogelijk te voeren. We weten dat leven en leren gepaard gaan met risico’s. Met de jou, je (wettelijk) vertegenwoordiger en je familie bekijken we hoe we met die risico’s omgaan. Lees meer

In gesprek

We willen echt in gesprek zijn met jou, je (wettelijk) vertegenwoordiger en anderen die voor jou belangrijk zijn, om erachter te komen wat jouw vragen, wensen en behoeften zijn. Dat betekent nog vaker dan we nu doen zoeken naar de vraag achter de vraag. En ook nadrukkelijker bespreken of we op het goede spoor zitten, of je tevreden bent en wat we kunnen verbeteren. Samen maken we afspraken over hoe we zorg of ondersteuning bieden. En ook als het moeilijk wordt omdat de middelen of mogelijkheden er niet zijn, dan zoeken we samen naar wat wél kan. .

Vakmanschap

Bij Ipse de Bruggen werken deskundige en betrouwbare zorgmedewerkers. Die weten uiteraard veel over hun vak, maar het zijn vooral ook mensen die echt met jou en/of je (wettelijk) vertegenwoordiger in gesprek gaan. Daarbij hun gezonde verstand gebruiken en verantwoorde risico’s durven te nemen als je specifieke wensen hebt. Het zijn mensen die kansen zien, maar ook leren van fouten. Beperkingen leiden soms tot moeilijke vragen. Daarvoor zetten hun kennis in en die blijven zij ook steeds ontwikkelen. 

Dichtbij organiseren

De relatie tussen jou, de mensen die voor jou belangrijk zijn en de zorgprofessional is voor ons heel belangrijk. Van daaruit werken we samen. Zorgprofessionals in de teams krijgen de verantwoordelijkheid en de middelen om te doen wat nodig is jou.  

Van regels naar waarden

We werken op basis van vertrouwen. We willen minder regels en lijstjes, alleen de minimaal noodzakelijke kaders en afspraken. We gaan terug naar de kern van zorg en organiseren deze zorg zo eenvoudig mogelijk. Onze opvattingen over goede zorg en de beleving van jou zijn belangrijk voor ons om goede zorg te leveren en is voor ons een toets van kwaliteit. Daarover leggen we verantwoording af aan elkaar en aan de buitenwereld. 

Kritisch bevragen

Hier staan wij voor. Dit is onze richting. De visie echt waarmaken in de praktijk, daar gaat het ons om. Dat betekent dat we elkaar meer en gaan bevragen of het lukt onze visie waar te maken in de dagelijkse praktijk en of we echt alles doen om bij te dragen aan de tevredenheid van jou. 

Top